Jeanneauklubben

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Feil
  • Feil ved lasting av nyhetsmatingsdata.
Hjem Nyheter Akterstagfester SO35/37 og SO36i/SO39i

Akterstagfester SO35/37 og SO36i/SO39i

E-post Skriv ut PDF

AKTERSTAGSFESTER  -  EN SIKKERHETSRISIKO?

På bakgrunn av en henvendelse fra en Sun Odyssey 35-eier som hadde registrert sprekker i gelcoaten rundt akterstagsfestene på sin båt, sendte Jeanneauklubbens tekniske utvalg følgende to spørsmål til Heitmann marin:


1. Er akterstagsfester av den typen som er nevnt over holdbare og sikre i bruk (over lengre tid)?
2. Hvis dere selv ikke har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere dette, vil dere da sørge for en avklaring med verftet?
Heitmann Marin har gitt oss følgende svar:
1. Sun Odyssey 35 var ikke den første eller siste båten Jeanneau produserte med denne type innfesting av akterstaget.  Eksempelvis ble det produsert 1.300 båter av typen Sun Odyssey 37, og nåværende modeller som SO 36i og SO 39i leveres også med samme innfesting.  Her bør det samtidig nevnes at SO 37 og SO 39i har vesentlig høyere laster ved seiling sammenlignet med SO 35.  Jeanneau har produsert ca. 1.200 stk. båter av typen Sun Odyssey 35.  Av disse er ca. 100 stk. levert av Heitmann Marin AS.  De første båtene ble levert høsten 2002.  Flere båter – også blant de som er levert av Heitmann har vært, eller er fortsatt på langtur.  Vi kjenner ikke til noen båter av tidligere eller nåværende modeller som har hatt behov for modifisering eller forsterkning av denne innfestingen.  Med bakgrunn i disse fakta konkluderer vi med at innfestingen av akterstaget på SO 35 er holdbar og sikker i bruk over lang tid.
2. Heitmann Marin AS har selv tilstrekkelig kompetanse til å vurdere dette.  Når det gjelder verftets vurdering av denne metoden for innfesting av akterstag, viser vi til fakta under pkt. 1.
På bakgrunn av svarene konkluderer klubbens tekniske utvalg med at eiere av SO 35 kan føle seg trygge på at innfestingen av akterstaget er god nok.

Ole Jonny Brattum 12.1.2009

Sist oppdatert søndag 31. januar 2010 12:34  

Hovedmeny

Registrering

Din mening

Hva er viktigst for deg