Jeanneauklubben

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Feil
  • Feil ved lasting av nyhetsmatingsdata.
Hjem Nyheter Hva med langtur og billig båt i USA?

Hva med langtur og billig båt i USA?

E-post Skriv ut PDF

Mange lurer nok på muligheten til å handle båt i utlandet når det er god vekslingskurs, spesielt USA. Der finnes et enormt båtmarket som kan være interessant. Her følger en beskrivelse på muligheter og anbefalinger.

Båter i USA selges på en måte at man gir et tilbud som man deponerer på. I avtaleperioden "holder man av" båten, og etter avtale om utstyr, arbeid, pris mm er gjennomført betaler man i USD. De fleste banker idag oppgir overføring til utlandet, og du vil gjerne ha detaljer for Wire Transfer.
Før valget av båt er gjort bør du ha gjort følgende vurderinger:
•    Skal båten til Norge (momses inn), må den være CE-godkjent hvis den er produsert etter 1. juni 1998. Sjekk dette grundig, ellers kan du gå på en smell med typegodkjenning  (OBS: Feks Beneteau har egen fabrikk i USA som er lager noen annerledes modeller enn EU-modellen)
•    Takstmann:  Få en ekstern mann til å se over båten, ta en prøvetur og be om masse bilder så tidlig som mulig i prosessen. Dette koster deg rundt 3-5000 kr, men kan veldig nyttig i kjøpsprosessen og som garanti i etterkant. Merk: takstmannen vil ofte ikke være ansvarlig for tilstanden til båten – det betyr at du personlig også må se over båten før kjøp.
•    Måling av båten: Hvis båten skal til Norge,  kan import være noe smidigere hvis båten allerede har et norsk ID-bevis. Her må du benytte godkjent måle-firma som Det Norske Veritas, ABC etc. Det koster ca 4000 kr + ID-bevisgebyr til Sjøfartsdirektoratet 2500kr
•    Dokumentasjon: Sørg for triplikater av alle dokumenter som gjelder aktuell handel. Pass på å få med tidligere handler også. Hvis du ønsker å registrere båten i NIS/NOR (for pant i båten) krever det at alle dokumenter er påført Publicus Notarisu OG Apostille, og at hele kjeden med eiere er dokumentert. Her menes fra verft til importør, fra importør til forhandler, til forhandler til deg.

Når valg endelig har falt på en forhandler og en båt velger du hvordan båten skal komme hjem. Her er det i utgangspunktet 3 valg:
1) seile selv
2) leie en skipper og seile hjem
3) sende båten som frakt

Mer detaljert:
2) Her kan du regne med rundt 100-200 USD dagen pr mann. Det tar vel 7-8 uker å seile båten fra østkysten av USA og hjem til Norge – strake vegen. Her må du vurdere slitasje på båt og skaffe referanser på skippere/seilere som gjør dette profesjonelt. 3) Her finnes mange speditører, feks Sevenseas. Regn med minst rundt 80-120000 kr for en 40-42 foter..
1) Kombiner nybåt med seilas i Karibien. Kryss Gulfstrømmen og tråkle nedover Bahamas mot ABC-øyene eller ta strake vegen til Bermuda, Azorene, England og hjem, Regn med 7 ukers strak seilas. Slitsom med bare to ombord, ekstra mannskap finnes på nettet på feks www.crewfinder.com.

Teknisk redaktør tilføyer: Vær oppmerksom på at du ved kjøp av varer fra norsk leverandør har vesentlig bedre reklamasjonsrett enn ved kjøp utenlands. Dessuten kan du heller ikke regne med å få noen som helst hjelp fra den norske importøren dersom du trenger hjelp til reklamasjoner - disse må gå direkte til  den forhandleren du kjøpte av eller Jeanneaufabrikken (eventuell annen fabrikk) i Frankrike (eller der fabrikken måtte ligge) med de ulemper dette medfører.

Dette er en reprise fra januar 2009

 

Sist oppdatert onsdag 26. desember 2012 08:12  

Hovedmeny

Registrering

Din mening

Hva er viktigst for deg