Jeanneauklubben

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Verdt å lese Båtbygging – en innføring

Båtbygging – en innføring

E-post Skriv ut PDF

 

altVi har sett nærmere på en lærerbok i båtbyggerfaget av Thomas Anmarkrud. Er denne boka nyttig for oss som ikke har tenkt å bygge egen båt?


Boka gjennomgår grunnleggende emner for videre fagopplæring i båtbyggerfagene, som hvilke elementer en båt består av, hvilke krav som stilles og hvilke materialer som blir brukt.

Vi lærer å forstå båtens konstruksjon og kreftene den utsettes for under bruk. Dette er nyttig for deg som båteier når du for eksempel ønsker å montere nytt utstyr, forandre konstruksjonen eller foreta reparasjoner. Det kan også gi deg kunnskap til å forstå om andre har montert utstyr på en forsvarlig måte eller foretatt en reparasjon på forsvarlig vis. Vi vet at det slurves ved monteringer og reparasjoner, og som regel vil du ikke oppdage feilene før båten utsettes for enda en skade eller under ekstreme påkjenninger.

Bokens innledning tar et historisk overblikk der trebåten dominerte, men utover i 60 – og 70-årene er båter av glassfiberarmert polyester blitt det materialet som de fleste fritidsbåter lages av. Den tar for seg hvilke krefter som virker på en båt, enten den drives av motor, seil, blir rodd eller en kombinasjon av dette.
Innledningen kan virke noe banal og enkel, men etter hvert fikk vi tilegnet oss mye kunnskap som vi tør påstå kan være nyttig for alle båteiere. Det gjøres rede for hvilke krav som stilles til typegodkjenning. Denne godkjenningen skal være en sikkerhet for deg som båteier, men er dessverre ikke alltid det. Om en båt er sikker under forskjellige værforhold kommer an på hvor godt båten er bygget, hvor mange mennesker som er om bord, hvordan lasten er plassert/sikret og hvordan båten er vedlikeholdt. Dessverre er det slik at båtprodusentene ofte har for lave sikkerhetsmarginer på grunn av stor konkurranse seg imellom, og dette eventuelle problemet er det du som båteier som blir sittende med.

Boken fortsetter med materialkunnskap. Her presenteres egenskaper som styrke, stivhet og elastisitet, for å nevne noen, før vi går over til de konkrete materialene, som forskjellige treslag, metaller og plasttyper. Materialene presenteres med sine styrker og svakheter, så du kan velge ut fra dine egne behov.

De to neste kapitlene tar for seg hvordan ting henger sammen, lim, fugemasser, skruer, klinking og bolter. De forskjellige typene presenteres kort og konsist. Denne delen kan brukes som et oppslagsverk og oppfriskning av hukommelsen.

De siste kapitlene tar for seg finish/overflatebehandling og vedlikehold. Også her er boken grundig og praktisk, med detaljerte råd om framgangsmåter og med gode råd underveis. Det siste kapitlet tar for seg bunnsmøring og vinterlagring, kjent stoff for de fleste, vil vi tro, og nyttig.

Som i alle gode oppslagsverk har også denne et godt register, i tillegg til en grundig innholdsfortegnelse.Thomas Anmarkrud på Jeanneautreff 2011

Språket varierer mellom bokmål og nynorsk, uten at det burde være et problem for noen. Det finnes en hjelpeordliste bakerst, med nynorsk til bokmål og bokmål til nynorsk-del. Siden boken er skrevet som en lærebok, er det «lite saus og mye praktisk kjøtt på bena».

Illustrasjonene består av både fotografier og tegninger, alt etter hva som egner seg best. Begge deler er velvalgte og mange, og illustrerer teksten godt. I tillegg er viktige poenger i teksten merket med oransje. Her står det du virkelig MÅ få med deg.

Konklusjon:
En praktisk bok om båten din, hvordan den bør være bygget og hvordan du eventuelt kan forbedre den dersom du oppdager noe som krever «action».

Både tekst og bilder bærer preg av at de er laget av en fagmann mens hans holdt på med det han skriver om. Alt er praktisk rettet, og vil gi en større forståelse for båtens «konstruksjon og virkemåte», for å si det litt formelt.

De fleste båteiere vil ha glede av å lese boka, enten du vil gjøre noe med båten din eller bare vil vite litt mer om hvordan den er satt sammen. Da vil du ha et godt grunnlag for valgene du tar når du velger å vedlikeholde og reparere båten din.

Thomas Anmarkrud: Båtbygging – en innføring
Oslo : Yrkeslitteratur, 2009
Bokmål/Nynorsk
ISBN 9788258405716

Du kan se litt mer om hva Anmarkrud holder på med på Os båt. Her kan du også bestille boka. Den kan også bestilles fra Norli. Vi har skrevet om Anmarkrud tidligere, i forbindelse med hans foredrag på klubbtreff (må være pålogget for å se artikkelen) på Hjellestad ved Bergen.

Sist oppdatert søndag 26. februar 2012 02:11  

Hovedmeny

Registrering