Jeanneauklubben

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Feil
  • Feil ved lasting av nyhetsmatingsdata.
Hjem Nyheter Kryssarklubben - noe for deg?

Kryssarklubben - noe for deg?

E-post Skriv ut PDF

Vi som har fartet litt på svenskekysten har i det minste lagt merke til Kryssarklubbens blå bøyer merket SXK. Mange har også sett en eller flere av havnebøkene deres, og kjenner klubben gjennom dem. Flere av Jeanneauklubbens medlemmer er medlemmer, og vi har undersøkt hvorfor.

Kryssarklubben sier selv at "målet med verksamheten är att väcka og stärka lusten för långfärder till sjöss och främja möjligheterna för sädana färder". Bedre kan det vel ikke sies.

Klubben skal være en av verdens største båtforeninger med sine 40 000 medlemmer. Ikke overraskende er det flest svenske medlemmer, men Norge, Finland og Danmark er også godt representert. En kjapp titt i medlemsregisteret viser at medlemmer er bosatt i Tyskland, Nederland, Østerrike, Frankrike, Sveits, Spania, Singapore og De vestindiske øyer, og enda er det medlemmer i mange flere land - rundt 50.

Klubben ble startet i 1923, og har i dag rundt 500 medlemmer som jobber på frivillig basis. I tillegg er noen få håndfuller fast ansatt.

Hva gjør så klubben?

- legger ut de før nevnte bøyene - rundt 160 stykker langs Sveriges kyst
- vedlikeholder overettmerker
- vedlikeholder et tyvetalls båker og varder
- setter ut mange tusen fortøyingsbolter
- drifter 11 uthavner
- finansier staker i rundt 30 farleder
- utgir havnebeskrivelser og farvannsbeskrivelser
- samarbeider med foreninger, organsasjoner og myndigheter til båtfolkets beste+

Kryssarklubben utgir tidsskriftet På Kryss ni ganger i året, årboken med reisebeskrivelser fra medlemmene og en matrikkel med medlemsoversikt + annen nyttig informasjon og bøker.

Klubben tilbyr mange forskjellige kurs, eskorteservice til Danmark eller Shetland og har en hjemmeside med mye stoff.

I martikkelen ser vi at Norge har sin egen representant, Bjarne Flatner, medlem i Oppegård båtforening, og på telefon forteller han at han har vært norsk representant i 10-15 år - tiden går fort. Han ble tipset av et annet medlem som mente han måtte egne seg til det, og han har valgt å bruke litt tid på på klubben og dens medlemmer.

De fleste av dem som henvender seg til Bjarne, er svenske, men han har vært i kontakt med medlemmer verden over. De fleste har spørsmål om seiling og båtliv i Norge. I mars i år har Bjarne lagt opp en tur for 50 medlemmer fra Skandinavia. De kommer på en tredagers tur, og skal blant annet besøke Mandal og Kristiansand. Både havner og severdigheter frister.


Nordmenn spør ofte om medlemskap. Bjarne har også hjulpet en sveitser med å frakte båt fra Göteborg til Mo i Rana. Når seilere som ikke er norske, tar kontakt, er det spesielt de norske tollreglene og at det kan være et problem å ha båten i Norge for lenge, som er viktig å få formidlet. Kysten vår er lang, og det kan være aktuelt for mange å legge igjen båten for en kortere eller lengre periode.


Bjarne har ikke seilbåt lenger, men fortsetter som Kryssarklubbens kontaktperson. Det er flott at personer som Bjarne Flatner engasjerer seg - takk for god informasjon.


Vi avslutter med et sitat fra Kryssarklubbens matrikkel: "Kärleken till båten, kusten, havet och naturen förenar oss alla och som medlem i Kryssarklubben visar vi hänsyn till alla på vattnet, på land och till den miljö vi vistas i. Vi är alla lika välkomna som medlemmar oavsett om vi går med motorbåt, seglar stor eller liten båt, ror eller paddlar."


Logo: Kryssarklubbens nettside

Denne artikkelen ble først publisert 16. januar 2011, men vi mener et medlemskap i Kryssarklubben er vel verdt pengene. Kryssarklubbens medlemsår går fra 1.9 - 31.8, dvs at du får fullt utbytte av klubben dersom du melder deg inn på denne tiden av året.

Sist oppdatert fredag 16. november 2012 09:50  

Hovedmeny

Registrering

Din mening

Hva er viktigst for deg