Jeanneauklubben

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Feil
  • Feil ved lasting av nyhetsmatingsdata.
Hjem Nyheter Intervju med Magne Klann om havnebøkene hans

Intervju med Magne Klann om havnebøkene hans

E-post Skriv ut PDF

 

"- Det fins to typer båtfolk. De som har gått på grunn og de som kommer til å gjøre det."
Sitatet er hentet fra havneboka Sørlandskysten - de beste havnene fra Svenner til Lista av Magne Klann. Han har også gitt ut Oslofjorden - de beste havnene fra Aker brygge til Grebbestad og Svenner.

I forbindelse med at vi anmelder havnebøkene til Magne Klann, var det naturlig å ta en prat for å høre litt mer om bakgrunnen for prosjektet - for det er et stort prosjekt å sette i gang med en havnebok, for ikke å snakke om to. Den norske kysten, selv "bare" her på Øst- og Sørlandet er lang og krokete, og ytterst humpete.

Klann er utdannet fotograf og arbeider med visuell kommunikasjon, og det synes i bøkene - bildene er gjennomgående av god kvalitet og kartene er oversiktelige med mye, men ikke for mye, nyttig informasjon.
Klann har tilbragt mange somre på sjøen - sammen med familien har han besøkt de fleste havnene på vestkysten av Sverige. Med egen familie har han fortsatt båtlivet, med kystripen fra Oslo til Sørlandet som favoritt.

Klann forteller: "- Dette er et prosjekt jeg hadde tenkt på lenge, også før Havneguidene til Engevik og Engevik ble utgitt."
Da Havneguidene kom på markedet, så Klann at han i flere tilfeller kunne ønsket seg mer nøyaktige kart, spesielt i forhold til den berømte 2-metersgrensen. Derfor har Klann kjørt rundt med motorbåt og notert ekkoloddets dom. Den praktiske delen av prosjektet har tatt atten måneder.

"- Dessuten savnet jeg oversiktskart på hver side slik at man med et blikk ser hvor havnen man har slått opp på ligger i forhold til andre muligheter i nærheten".

"- Tekstene er bevisst holdt korte, med vekt på de praktiske opplysningene man trenger ved ankomst til et sted man ikke har vært før. Når folk kommer til havn, har jeg erfart at det er de mange små praktiske detaljene som er viktig å vite om: Hvor dypt det er i inneseilingene, hvor det er best å legge til, hvor det er mulig å kjøpedrivstoff og hvor det fins toaletter og søppelplasser tilgjengelig. Bøkene forteller alt om dette, fordi jeg har erfart at det går utrolig mye tid til å orientere seg om slike forhold", forteller Klann.

De kortene tekstene er krydret med litt kultur og historie.
"- Her vil jeg spesielt framheve Halfdan Hansens havnebok fra 1953 som inspirasjonskilde, i tillegg til andre bøker om kystkultur og -historie".
Havnebøkene har en litteraturliste bakerst i begge utgaver for dem som vil lese mer. Og så snakker han jo med andre han treffer på sin vei og plukker opp historier. Internett er også en god kilde for nyttig informasjon.

Klann holder gjerne foredrag om arbeidet rundt havnebøkene i vinterhalvåret, og kan kontaktes på http://www.havneboka.no/foredrag.html

Foto: Markus Klann

Denne artikkelen ble først publisert i november 2009. Havnebøkene er like aktuelle - i tillegg kom Klann med en havnebok over Skagerak i 2011, med utvalgte havner i Danmark, Sverige og Norge se anmeldelsen vår her.

Sist oppdatert onsdag 18. januar 2012 00:53  

Hovedmeny

Registrering

Din mening

Hva er viktigst for deg