Havneguiden 10 Skandinavia

søndag 13. januar 2013 00:00 Grete Karin og Alf Morten Granholt Verdt å lese
Skriv ut

 

Skagerrak forlag kommer med en «best of»-havner, en samlebok som oppsummerer mange av havneguidene forlaget har utgitt hittil.


Boken begynner med en grei oversikt over hvilke kartsymboler som er brukt og et stort oversiktskart slik at du ser hvilke områder som dekkes. Så følger 18 mindre kart der alle havner er prikket inn. For å gjøre det enda enklere å se hvilke havner som finnes der du er, hadde det vært smart å skille havner fra andre geografiske navn med forskjellig skrift. Det hadde gjort kartene enda mer oversiktelige og brukervennlige.

Foran hver bolk med havner er det IKKE kart, der er det noen steder reklame. Her ville nok jeg foretrukket et oversiktskart.

I forordet skriver Jørn Engevik at havnene som presenteres her er de 700 mest populære havnene i Norge, Sverige og Danmark. Boken er dermed en sammenfatning av de andre bøkene, og av 3300 havner er en liten femtedel valgt ut. I Oslofjorden, som vi kjenner ganske godt, er Fuglevik tatt med, men ikke Evjesund, Mossekanalen, men ikke Søly, som faktisk finnes på kartet over Moss. Utvalget kan sikkert diskuteres, men det er klart at denne boka dekker usedvanlig mye.

At Steilene beskrives som «godt beskyttet ved de fleste vindretninger», kan nok diskuteres, ifølge båtvenner vi har som har hatt plass der noen år. At man ikke har nevnt at bølgene fra passerende ferjer kan være tøffe, gjør at vi lurer på om forfatteren har vært der. Det er noe av det som karakteriserer Steilene – spesielt hvis du ligger på sørsiden av bryggene bør det fendres grundig. Hjelpsomme lokalkjente har tipset oss om å flytte oss til nordsiden av bryggene når det er mulig.

Boken skal «presentere havnens særegenheter så kort og presist som mulig». Vi har sammenlignet omtalen i 10’ern med Havneguiden 2 : Langesund til Lindesnes, og ser at det stort sett er de samme tekstene som er forkortet. Fordelen er at det litt pludrete fra de andre bøkene er luket ut – det er bra!

De norske havnene beskrives på norsk, de svenske på svensk og de danske på dansk. Det bør være uproblematisk. Alle havner har et sammendrag på engelsk.

Boken har et enkelt register bakerst. Referanser er som vanlig i Engeviks bøker helt fraværende. Det forundrer oss. Vi vet at Engevik har brukt for eksempel Skånör – Strömstad og skrevet direkte av (det opplagte eksempelet er fjernet i denne utgaven). Det er naturlig å bruke gode oppslagsverk og bygge videre på dem. Det gjør nok Engevik også, men skriver ikke noe om det. Vi mener det er alminnelig folkeskikk.

Bildematerialet er greit nok, og mye er gjenbruk fra de andre havneguidene, ikke noe galt i det.

Kartmaterialet er også, så vidt vi kan se, mye gjenbruk. Kartmaterialet varierer noe etter hvilken kilde som er brukt, fra det virkelig gode for mange av de danske havnene til svært enkle for en del av de svenske, og layouten for de sistnevnte er enkel. Kartmaterialet i naturhavnene er bedre i Klanns og Nautiska Förlagets bøker, rett og slett fordi fargene er tydeligere og gir mer informasjon ved et kort blikk.

Mye er med også i havneguiden, men du må finne fram brillene og se godt etter. Spesielt markering av grunne områder er bedre hos konkurrentene. Legg til at kartene er krympet for å få plass til dem på siden, og mange av oss sliter med å få med oss detaljene.

Noe går alltid galt i korrekturen, det vet de som har gitt ut bøker selv. I denne boken er noen få havner, blant annet Bergen, omtalt to ganger i hvert sitt kapittel. Den siste omtalen er betydelig bedre enn den første, og viser at noen av tekstene nok har fått en god bearbeidelse før de gikk i trykken.

Konklusjon:

Stort sett gode, korte tekster uten pludring på norsk, svensk eller dansk. Engelsk sammendrag som spenner fra det gode til det tøvete. Den engelske omtalen av Fredrikstad, for eksempel, nevner ikke noe om broåpninger. Det kan jo bli en liten overraskelse – eller tre, for å være nøyaktige. Og selv om vi nordmenn (eller hvem det nå er som har oversatt) tror vi behersker engelsk godt, bærer denne teksten preg av norwenglish.  

Bildematerialet er stort sett godt, kartene er for små. Vi ville droppet den engelske, halvdårlige teksten og forstørret kartene.

Spørsmålet blir: Er det bedre med et utvalg, kort omtalt, i én bok enn flere bøker med fyldigere materiale og bedre kart? Det vil være en smakssak. Og kanskje et prisspørsmål. Dette er en gunstig løsning rent praktisk og økonomisk, men du går glipp av ganske mye. Personlig ville vi valgt å ha flere bøker som dekker mer, vi liker bøker og har alltid plass i vår lille seiler til en bok til.

Men kort, konsist og geografisk omfattende er det.

Havneguiden 10 : Skandinavia
Hanne Engevik med flere
Sandefjord : Skagerrak forlag, 2012
467 s.
ISBN 978-82-92284-65-0
kr. 498 på forlagets hjemmeside.

Sist oppdatert onsdag 23. januar 2013 05:52