Jeanneauklubben

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Verdt å lese Havneguiden Göteborg - Svinesund

Havneguiden Göteborg - Svinesund

E-post Skriv ut PDF

For oss som holder til på Østlandet, er det ikke til å komme fra at den svenske vestkysten - eller Bestkusten - frister.
Som kjent har svenskene vært mer forsiktige med å bygge ut kystlinjen sin, med det resultat at naturhavnene ligger på rekke og rad, her er det noe for enhver smak.
I tillegg er det mange etablerte gjestehavner, både store, som i Göteborg eller Strömstad, og små. Ledene er godt merket, det er få strekk som byr på tøffe forhold, det er vakkert. Hvis man skal klage på noe, er det kanskje antallet andre norske båter, i hvert fall i juli.
Vi følger opp omtalen av havneguider, og ser på Engevik og Engeviks havneguide til Göteborg - Svinesund denne gangen.
Hvis du vil vite litt mer om arbeidet med havneguidene, kan du lese intervjuet med ham.

Boken er i stort format, større enn A4, og har en raus spiralrygg som gjør det enkelt å slå opp på en side.
Den er delt i fem etter Sjöfarsverkets kartinndeling og dekker 225 havner, både gjestehavner og frihavner.
Helt først i boken er et oversiktskart over hele kyststrekningen som er omtalt. Foran hvert av de fem kapitlene er det et mer detaljert oversiktskart med havnene markert med tall og navn på noen av de geografiske stedene. Hvert kapittel starter også med et oversiktsbilde fra hver av havnene som er omtalt.

Hvis vi ser på omtalen av hver enkelt havn, ser vi at de er bygget opp over samme lest.
Her er navn og waypoint, et oversiktsbilde, beskrivelse av hvilke fasiliteter som finnes, kart med beskrivelse av enkleste adkomst, dybdeforskjeller og markering av fasiliteter.
Jeg liker godt at det også på fotografiet over havnen er markert innseilingsled, dybder og fortøyningsbolter.
Teksten er todelt, en generell del med litt om stedet, litt historie og forslag til hva man kan gjøre. I den maritime delen av teksten er en beskrivelse av adkomst, dybder, vindretning og annet som kan være kjekt å vite når du velger en havn for et bad eller for natten.

Jeg har også sansen for Cato Stenersens alternativ til E6en langs svenskekysten - det viser at selv den delen av kysten man kjenner godt, kan ha uoppdagede perler.

I tillegg har havneguiden en hjemmeside - www.havneguiden.no - som dekker det samme som bøkene. Her har leserne mulighet til å komme med kommentarer og rettelser, og det er jo ikke så dumt. Jeg klikket meg gjennom noen havner uten å finne kommentarer, men på startsiden stod de siste kommentarene listet opp, både ros og ris. Dette må være god hjelp for forfatterne.

Av og til, som i en enkelt setning i beskrivelsen av Skärhamn, er teksten til forveksling lik en dårlig oversettelse av den svenske havneguiden Skanör - Strömstad. Jeg regner jo med at man kikker på andre havneguider som beskriver området man selv jobber med, men synes at da er det naturlig at det nevnes i en referanseliste - altså, hvilke verker har vært nyttige i arbeidet med denne havneguiden.

Alt i alt er dette en nyttig og informativ havneguide. Spesielt synes jeg om den ekstra informasjonen som er lagt på oversiktsbildene over havnene, som innseilingsled, dybder og fortøyningsbolter. Det gjør det oversiktelig og enkelt å finne fram. Kanskje kunne kartene vært enda mer detaljerte, med tanke på at havneguiden er i stort format. Jeg ser imidlertid at kartdetaljer og dybdeangivelser er fler enn i den første havneguiden vi kjøpte (2006-utgaven), og synes også språket er strammet opp og mindre pludrete.
Uansett er dette en nyttig hjelpemiddel når du ferdes langs Bestkusten.

Havneguiden Göteborg - Svinesund
Hanne Engevik, Jørn Engevik
Sandefjord : Skagerrak Forlag as, 2007
ISBN 978-82-92284-18-6

Foto: Skagerrak Forlag AS

Sist oppdatert søndag 31. januar 2010 10:35  

Hovedmeny

Registrering